AKTUALNOŚCI

 

 

09-06-2021
KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA "FOTOWOLTAIKA-DZIŚ I JUTRO"


 

KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA „FOTOWOLTAIKA-DZIŚ I JUTRO”

 


W dniach 26-27 maja 2021 r. odbyła się Konferencja Naukowo-Techniczna „Fotowoltaika-dziś i jutro”, którą zorganizował Oddział Bielsko-Bialski Stowarzyszenia Elektryków Polskich wspólnie ze ZIAD Bielsko-Biała SA.

W Konferencji wzięły udział wybitne osoby z różnych środowisk społecznych, technicznych i naukowych.

Tematyką Konferencji była fotowoltaika. Poruszonymi zagadnieniami w tym obrębie były :

- Aktualne uwarunkowania prawne dla inwestycji fotowoltaicznych

- Wpływ źródeł fotowoltaicznych na pracę sieci nN

- Możliwość absorpcji i wykorzystania fotowoltaiki w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym

- Rozwój fotowoltaiki prosumenckiej na podstawie realizacji programu "Słoneczna Żywiecczyzna"

- Zasadnicze problemy energetyki XXI – wieku

- Techniczne, ekonomiczne i prawne aspekty magazynowania energii ze źródeł odnawialnych

 

- Bezpieczeństwo i jakość :

 • Ochrona przeciwpożarowa , przeciwporażeniowa i przepięciowa instalacji PV
 • Zagadnienia BHP w procesach budowy układów fotowoltaicznych
 • Dobre praktyki instalatorów gwarancją poprawnej i długiej eksploatacji systemów fotowoltaicznych - najczęściej popełniane błędy w całym procesie inwestycji
 • Proces projektowania i realizacji inwestycji PV
 • Pożary systemów fotowoltaicznych

 

- Współpraca układów fotowoltaicznych z siecią osd :

 • Wpływ układów fotowoltaicznych na parametry jakościowe dostarczanej energii elektrycznej przez OSD
 • Kryteria pracy źródeł PV i zapas mocy w kontekście wymagań IRIESD
 • Metody poprawy współpracy źródeł PV z siecią elektroenergetyczną
 • Sposoby sprawdzenia i doboru wielkości mocy źródła PV podłączanego do sieci elektroenergetycznej
 • Analiza pracy czynnego źródła fotowoltaicznego z siecią elektroenergetyczną – case study
 • System zarządzania siecią OSD w obszarach nasyconych generacją rozproszoną.
 • Rozwiązania do monitoringu i automatyzacji sieci w punkcie przyłączenia prosumenta i jego mikrogeneracji
 •  

 • Rozwiązania zabezpieczające sieć przed pracą wyspową rozproszonych źródeł energii.

 

- Magazynowanie energii PV :

 • Przykłady aktualnie stosowanych magazynów energii
 • Układy współpracy i sposoby sterowania magazynami energii
 • Zagrożenia związane z eksploatacją magazynów energii
 •  

 • Perspektywy rozwoju rynku magazynów energii w Polsce

 

 - Fotowoltaika w klastrach energii, w programach samorządowych i przedsiębiorstwach :

 • Program zero emisyjnej gospodarki
 • Rozwój fotowoltaiki jako źródeł znacząco pokrywających zapotrzebowanie energetyczne Klastra Energii
 • Inteligentna energetyka, narzędzia teleinformatyczne wspierające zarządzanie i rozwój klastra energii
 •  

 • Wirtualna elektrownia integratorem źródeł rozproszonych projektu "Słoneczna Żywiecczyzna"

 

- Fotowoltaika dużej mocy :

 • Wybór lokalizacji inwestycji PV dużej mocy w oparciu o najnowsze rozwiązania IT
 • Korzyści inwestycyjne, analiza ekonomiczna, Proces inwestycyjny
 • Systemowy nadzór nad źródłem PV – regulacja mocy czynnej i biernej w oparciu o zdalną komunikację
 • Wymagania Kodeksu Sieci NC RfG w zakresie regulacji mocy farmy PV
 • Zarządzanie farmą z punktu widzenia Inwestora

 

 

 

Ważnym wydarzeniem w pierwszym dniu Konferencji było wręczenie Statuetki "Tuby" Panu mgr inż. Januszowi Juraszkowi Prezesowi SEP OBB za znaczący wkład w popularyzację wiedzy technicznej oraz integrację środowisk społeczno-gospodarczych przez samego Pana dr hab. inż. arch. Klaudiusza Frossa Dziekana Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej.

 

Także w drugim dniu Konferencji przedstawicieli naszego Oddziału SEP spotkał zaszczyt uhonorowania przez przedstawiciela Marszałka Województwa Śląskiego za zasługi dla energetyki polskiej. Wyróżnieni zostali : prof. zw. dr hab. inż. Igor Kurytnik oraz  prezes SEP OBB mgr inż. Janusz Juraszek.

Konferencję „Fotowoltaika-dziś i jutro” wsparły swoim patronatem także inne Oddziały Stowarzyszenia Elektryków Polskich takie jak : Oddział SEP Gliwice , Oddział SEP Zagłębia Węglowego Katowice, Zarząd Główny SEP w Warszawie.

 

Kontynuacja wydarzenia odbędzie się podczas Targów ENERGETAB 15 września 2021 r. w formie stacjonarnej.

 

szczegóły : www.konferencjebranzowe.pl

 

 

Fotorelacja :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KURSY I EGZAMINY

01-09-2021
W dniach 15-09-2021 oraz 20-09-2021 odbędzie się szkolenie i egzamin na uprawnienia w grupie G1...
20-07-2021
 Informujemy:   1) w dniu 10-09-2021  odbędzie się szkolenie oraz egzamin...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

17-06-2021
Szanowni Państwo, z powodu choroby szkolenie zaplanowane na dzień 17-06-2021r. zostaje odwołane....
27-01-2021
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem szkoleń seminaryjnych na rok 2021