AKTUALNOŚCI

 

 

29-01-2019
Elmontaż Sp. z o.o. Członkiem wspierającym SEP OBB


   W ostatnich dniach stycznia 2019 roku została zawarta Umowa o współpracy pomiędzy naszym Oddziałem SEP, a firmą Elmontaż Sp. z o.o. z Żywca. Na mocy tej umowy Elmontaż został, kolejnym już, Członkiem wspierającym naszego Stowarzyszenia.

 

Dokument został podpisany przez Prezesa Zarządu Elmontaż Sp. z o.o., Pana Marcina Caputę, oraz Prezesa Zarządu i Skarbnika SEP OBB – Janusza Juraszka i Marię Tyrakowską.
 
 
 
  
 
 
   Firma Elmontaż jest dobrze znana w naszym regionie z prowadzenia działalności w zakresie projektowania oraz budowy sieci i urządzeń elektroenergetycznych i elektroinstalacyjnych.
   Nawiązanie współpracy ma na celu przede wszystkim  podnoszenie kwalifikacji i kompetencji pracowników. Wzajemna wymiana doświadczeń przyczyni się do rozwoju organizacji i lepszego postrzegania na konkurencyjnym rynku.
 
 
 
 
   Zakres współpracy, określony w zawartej umowie, posiada charakter intencyjny i będzie kształtowany na bieżąco zgodnie z potrzebami stron. Podpisana umowa może również przynieść efekt  stronom umowy w postaci wzrostu innowacyjności w branży na lokalnym rynku, w czym udział może mieć również Ośrodek Rzeczoznawstwa dzałający przy SEP  OBB.
 
 

 

KURSY I EGZAMINY

30-09-2020
Informujemy że w dniu 27-10-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

30-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...
10-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...