AKTUALNOŚCI

 

 

01-02-2019
Spotkanie noworoczne


     W dniu 18 stycznia 2019 roku odbyło się tradycyjne spotkanie noworoczne działaczy, zaproszonych gości i sympatyków Bielsko-Bialskiego Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich im. Karola Franciszka  Pollaka.

 

 

 


     W imieniu Zarządu Oddziału uczestników spotkania powitał Prezes Oddziału kol. Janusz Juraszek. Podziękował za przybycie członkom seniorom naszego Oddziału, przedstawicielom lokalnych władz samorządowych, przedstawicielom firm i organizacji technicznych współpracujących z Oddziałem, kolegom Prezesom z Oddziałów sąsiedzkich, Prezesom Kół Terenowych oraz członkom Zarządu i członkom komisji działających w Oddziale.


     Spotkanie odbywało się w szczególnym dla całego kraju czasie, dlatego też kol. Janusz Juraszek poprosił wszystkich obecnych o powstanie i uczczenie minutą ciszy pamięci zamordowanego Prezydenta Gdańska Pana Pawła Adamowicza.
W dalszej części spotkania  kol. Janusz Juraszek przedstawił obecny skład Zarządu Oddziału oraz zaprezentował działalność Oddziału w roku 2018 wymieniając:
–  liczbę członków i ilość kół działających w Oddziale
–  rodzaj Komisji działających w Oddziale
–  działalność Zarządu w roku 2018, w tym liczbę odbytych posiedzeń i podjętych uchwał
–  działalność Komisji Egzaminacyjnych
–  działalność Ośrodka Szkoleniowego
–  działalność Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

 

 

 

     Ciekawą okazała się prezentacja części opisów i zdjęć z wyjazdów szkoleniowo-turystycznych w trakcie których zwiedzano wiele obiektów elektroenergetycznych i technicznych w innych rejonach naszego kraju, a także w innych krajach.
Po prezentacji  głos zabrali zaproszeni goście, którzy w krótkich wystąpieniach podziękowali za zaproszenie, złożyli życzenia wszystkim członkom naszego Oddziału  i wyrazili  chęć dalszej współpracy.

 

     Na  zakończenie części  oficjalnej  Prezes Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP kol. Janusz Juraszek podziękował wszystkim za obecność i za pracę w roku 2018, złożył życzenia pomyślności w roku 2019  oraz zaprosił na spotkanie koleżeńskie. Na spotkaniu tym mogliśmy powspominać wiele ciekawych zdarzeń i spotkań, nie tylko z roku ubiegłego.

KURSY I EGZAMINY

30-09-2020
Informujemy że w dniu 27-10-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

30-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...
10-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...