AKTUALNOŚCI

 

 

18-02-2019
Nawiązanie współpracy z Politechniką Śląską


 

 

   Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział w Bielsku-Białej podjęło współpracę z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej. Współpracę zainicjowało podpisanie w dniu 28 stycznia 2019 roku listu intencyjnego. Podczas spotkania w Gliwicach swoje podpisy na dokumencie złożyli dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross, Dziekan Wydziału Architektury oraz mgr inż. Janusz Juraszek, Prezes Bielsko-Bialskiego Odziału SEP.


Głównym celem obu podmiotów jest współdziałanie w zakresie promocji nauki i edukacji, w tym organizacji konferencji, warsztatów, szkoleń, konkursów czy wystaw. Pierwsze wspólne przedsięwzięcie już wkrótce.

 

 

   Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie.

 

 

   Wydział Architektury Politechniki Śląskiej kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Po II wojnie światowej profesorowie-architekci Tadeusz Teodorowicz-Todorowski, Zygmunt Majerski oraz Włodzimierz Buć współtworzyli Oddział Architektury w ramach Wydziału Inżynieryjno Budowlanego utworzonego w 1945 roku. W 1971 roku na wydziale tym powołano Instytut Architektury, co doprowadziło do zmiany nazwy wydziału na Wydział Budownictwa i Architektury. 23 września 1977 roku Minister Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki wydał rozporządzenie powołujące do życia Wydział Architektury Politechniki Śląskiej.

KURSY I EGZAMINY

30-09-2020
Informujemy że w dniu 27-10-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

30-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...
10-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...