KONFERENCJE I SZKOLENIA SEMINARYJNE

 

 

30-09-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na platformie internetowej ClickMeeting. Poniżej przedstawiamy aktualny program szkoleń seminaryjnych:

10-09-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na platformie internetowej ClickMeeting. Poniżej przedstawiamy aktualny program szkoleń seminaryjnych:

26-02-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenie seminaryjne na temat Praktyczne zastosowanie systemów oświetlenia w projektach i instalacjach.

03-02-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenie seminaryjne na temat: Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej i pomiary
w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV

15-01-2020

Przedstawiamy plan szkoleń w I półroczu 2020 organizowanych przez Oddział Bielsko-Bialski SEP i dofinansowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

 

KURSY I EGZAMINY

30-11-2020
Informujemy że w dniu 16-12-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

AKTUALNOŚCI

17-11-2020
Z okazji Śwęta Niepodległości zapraszamy do zapoznania się z artykułem ,,Niepodległość...
10-11-2020
Z głębokim żalem zawiadamiamy, iż w niedzielę 8 listopada 2020r. zmarł Kolega Antoni...