KONFERENCJE I SZKOLENIA SEMINARYJNE

 

 

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na platformie internetowej ClickMeeting. Poniżej przedstawiamy aktualny program szkoleń seminaryjnych:

1. Organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych przemysłowych i zawodowych- wymagania, instrukcje, BHP, przykłady.
17.09.2020 r. start godzina 10:00 (czas trwania- 4 godziny lekcyjne)
prowadzący: Bogumił Dudek
2. Zagrożenie porażeniem łukiem elektrycznym w instalacjach nn i SN.
15.10.2020 r. start godzina 10:00 (czas trwania- 4 godziny lekcyjne)
prowadzący: Marek Szadkowski, Andrzej Warachim
3. Ochrona przeciwprzepięciowa sieci i rozdzielni WN i NN.
05.11.2020 r. start godzina 10:00 (czas trwania- 4 godziny lekcyjne)
prowadzący: Marek Szadkowski, Andrzej Warachim
4. Ochrona przeciwprzepięciowa sieci i rozdzielni SN.
10.12.2020 r. start godzina 10:00 (czas trwania- 4 godziny lekcyjne)
prowadzący: Marek Szadkowski, Andrzej Warachim

Po zakończeniu szkolenia, uczestnik otrzymuje zaświadczenie potwierdzające odbycie danego szkolenia.
 
Chętnych prosimy o zgłaszanie się mailowo: 
lub telefonicznie: 790-796-666

 

10-09-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną przeprowadzone na platformie internetowej ClickMeeting. Poniżej przedstawiamy aktualny program szkoleń seminaryjnych:

26-02-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenie seminaryjne na temat Praktyczne zastosowanie systemów oświetlenia w projektach i instalacjach.

03-02-2020

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenie seminaryjne na temat: Sprawdzanie ochrony przeciwporażeniowej i pomiary
w instalacjach elektroenergetycznych o napięciu powyżej 1 kV

 

15-01-2020

Przedstawiamy plan szkoleń w I półroczu 2020 organizowanych przez Oddział Bielsko-Bialski SEP i dofinansowanych przez Śląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa

04-11-2019

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenie seminaryjne na temat: Jakość energii elektrycznej. Źródła i przyczyny zakłóceń. Zapobieganie problemom.

KURSY I EGZAMINY

19-08-2020
Informujemy że w dniu 27-10-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

AKTUALNOŚCI

24-09-2020
 Dziękujemy gościom za odwiedzenie naszego stoiska SEP Oddział Bielsko- Bialski...
20-05-2020
  Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2020 przewidujemy przywrócenie działalności...