O Stowarzyszeniu

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

 

  • ZAPRASZA do szerokiego współdziałania projektantów, producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

  • UDZIELA rekomendacji na najwyższej jakości wyroby i usługi w dziedzinie elektryki.


  • PRZEPROWADZA egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

  • ORGANIZUJE odczyty, narady, sympozja, konferencje oraz pokazy szkoleniowo-promocyjne urządzeń elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

  • PROWADZI kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektrycznych oraz szkolenia specjalistyczne.


  • WSPIERA działalność naukowo-techniczną w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych.


  • ZRZESZA elektryków wszystkich specjalności oraz osoby prawne jako członków wspierających.


O PATRONIE

 

W dniu 25.02.2015 Zarząd Główny SEP podjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi Bielsko- Bialskiemu imienia Karola Franciszka Pollaka oraz wyraził zgodę na wykonanie medalu imienia Patrona naszego Oddziału.

 

informacje o Patronie

 

 

 

Przy Oddziale Bielsko-Bialskim SEP działają trzy komisje kwalifikacyjne:

 

1. Komisja Kwalifikacyjna nr 274 - działająca w budynku NOT ul. 3 Maja 10 w Bielsku-Białej

                                                             

                                                              Sekretarz  komisji  - Urszula Sapeta 504 329 237
                                                              Biuro Oddziału - 790-796-666

 

2.  Komisja Kwalifikacyjna nr 658 - działająca w ZIAD S.A. al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej

                                    

                                     Sekretarz  komisji  - Beata Ptak - 602-619-000 

 

2.  Komisja Kwalifikacyjna nr 659 - działająca na terenie Jastrzębia Zdroju i okolic

                                    

                                                                Przewodniczący  komisji  - Henryk Mucha - 602-703-627

 

Statut SEP »

Jak wstąpić do SEP? Deklaracja członkowska

 

KURSY I EGZAMINY

30-11-2020
Informujemy że w dniu 16-12-2020 odbędzie się szkolenie i egzaminy ...
03-08-2020
Informujemy że w dniu 31-08-2020 odbędzie się egzamin ...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

30-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...
10-09-2020
Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP serdecznie zaprasza na szkolenia, które zostaną...