O Stowarzyszeniu

 

 

 

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

 

 

  • ZAPRASZA do szerokiego współdziałania projektantów, producentów, dystrybutorów i odbiorców energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

  • UDZIELA rekomendacji na najwyższej jakości wyroby i usługi w dziedzinie elektryki.


  • PRZEPROWADZA egzaminy oraz wydaje świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych.

  • ORGANIZUJE odczyty, narady, sympozja, konferencje oraz pokazy szkoleniowo-promocyjne urządzeń elektrycznych, elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych.

 

  • PROWADZI kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji, pomiarów i dozoru urządzeń elektrycznych oraz szkolenia specjalistyczne.


  • WSPIERA działalność naukowo-techniczną w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych.


  • ZRZESZA elektryków wszystkich specjalności oraz osoby prawne jako członków wspierających.


O PATRONIE

 

W dniu 25.02.2015 Zarząd Główny SEP podjął uchwałę o nadaniu Oddziałowi Bielsko- Bialskiemu imienia Karola Franciszka Pollaka oraz wyraził zgodę na wykonanie medalu imienia Patrona naszego Oddziału.

 

informacje o Patronie

 

 

 

Przy Oddziale Bielsko-Bialskim SEP działają trzy komisje kwalifikacyjne:

 

1. Komisja Kwalifikacyjna nr 274 - działająca w budynku SEP ul. 3 Maja 10 w Bielsku-Białej

                                                             

                                                              Sekretarz  komisji  - Urszula Sapeta 504 329 237
                                                              Biuro Oddziału - 790-796-666

 

2.  Komisja Kwalifikacyjna nr 658 - działająca w ZIAD S.A. al. Armii Krajowej 220 w Bielsku-Białej

                                    

                                     Sekretarz  komisji  - Beata Ptak - 602-619-000 

 

3.  Komisja Kwalifikacyjna nr 659 - działająca na terenie Jastrzębia Zdroju i okolic

                                    

                                                              Przewodniczący  komisji  - Henryk Mucha - 602-703-627

 

4.  Komisja Kwalifikacyjna nr 726 - działająca w budynku SEP ul. 3 Maja 10 w Bielsku-Białej

oraz na terenie południowym Województwa Śląskiego

 

                                                              Sekretarz komisji - Urszula Sapeta - 504 329 237     

 

 

Statut SEP »

Jak wstąpić do SEP? Deklaracja członkowska

 

KURSY I EGZAMINY

01-09-2021
W dniach 15-09-2021 oraz 20-09-2021 odbędzie się szkolenie i egzamin na uprawnienia w grupie G1...
20-07-2021
 Informujemy:   1) w dniu 10-09-2021  odbędzie się szkolenie oraz egzamin...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

17-06-2021
Szanowni Państwo, z powodu choroby szkolenie zaplanowane na dzień 17-06-2021r. zostaje odwołane....
27-01-2021
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem szkoleń seminaryjnych na rok 2021