Władze oddziału SEP

 

 

               

 

Zarząd Oddziału w kadencji 2018-2022  wybrany na WZO w dniu 17.03.2018

 

 

 

Zarząd Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP

 

Kol. Janusz Juraszek

Prezes

 

 

Kol. Henryka Ostrowska   Kol. Józef Kluska
Wiceprezes   Wiceprezes

 

Kol. Krzysztof Sitkiewicz   Kol. Ryszard Migdalski
Wiceprezes   Wiceprezes

  

Kol. Bogdan Wiśniewski   Kol. Maria Tyrakowska
Sekretarz   Skarbnik

  

 

Kol. Małgorzata Harężlak   Kol. Stanisław Juraszek
Członek Zarządu   Członek Zarządu

 

Kol. Marek Koniorczyk   Kol. Zbigniew Kotrys
Członek Zarządu   Członek Zarządu

 

Kol. Igor Kurytnik    Kol. Jan Pituła
Członek Zarządu   Członek Zarządu

  

Kol. Urszula Sapeta   Kol. Roman Sikora
Członek Zarządu   Członek Zarządu

 

 

Kol. Rajmund Szostok    
Członek Zarządu    

 

Prezydium Zarządu Oddziału:

 

                           Kol. Janusz Juraszek          - Prezes

                           Kol. Henryka Ostrowska     - Wiceprezes

                           Kol. Józef Kluska                 - Wiceprezes

                           Kol. Krzysztof Sitkiewicz      - Wiceprezes

                           Kol. Ryszard Migdalski       - Wiceprezes

                           Kol. Bogdan Wiśniewski   - Sekretarz

                           Kol. Maria Tyrakowska       - Skarbnik

 

Członkowie Zarządu Oddziału:

 

                           Kol. Małgorzata Harężlak

                           Kol. Stanisław Juraszek

                           Kol. Marek Koniorczyk

                           Kol. Zbigniew Kotrys

                           Kol. Igor Kurytnik

                           Kol. Jan Pituła

                           Kol. Urszula Sapeta

                           Kol. Roman Sikora

                           Kol. Rajmund Szostok


 

Komisja Rewizyjna:

Kol. Mirosław Zieliński         - Przewodniczący
Kol. Andrzej Masny               - Członek
Kol. józef Bułka                     - Członek
Kol. Lucyna Strumieńska    - Członek

 

Sąd Koleżeński:

Kol. Leon Bubała                    - Przewodniczący
Kol. Piotr Wrona                      - Członek
Kol. Sławomir Hałat                - Członek
Kol. Sylwester Grzegorzek      - Członek

 

 Komisje działające przy Zarządzie Oddziału:

 

 

Komisja ds. Pomocy Koleżeńskiej              

 

                          Kol. Zbigniew Kotrys              - Przewodniczący

                          Kol. Marta Pięta


Komisja ds. Odznaczeń

 

                         Kol. Jan Pituła                         - Przewodniczący

                         Kol. Jacek Spyrka

                         Kol. Henryk Karkoszka 

 

Rada Nadzorcza ds. Komisji Kwalifikacyjnych

 

                        Kol. Anna Rybka                       - Przewodnicząca

                        Kol. Jerzy Tatoń

                        Kol. Mieczysław Dudek

 

Rada Nadzorcza ds. Ośrodka Rzeczoznawstwa

 

                        Kol. Ryszard Migdalski             - Przewodniczący

                        Kol. Jan Caputa

                        Kol. Wiesław Ciszczoń


 

Członkowie Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP w centralnych komisjach SEP

 

Kol. Maria Tyrakowska           - Centralna Komisja Finansów i Działalności Gospodarczej SEP

 

Kol. Józef Kluska                    - Centralna Komisja Współpracy z Polską Izbą
                                                      Inżynierów Budownictwa

 

Kol. Krzysztof Sitkiewicz       - Centralna Komisja Uprawnień Zawodowych
                                                    i Specjalizacji Zawodowej Inżynierów SEP

                                                  - Centralna Komisja Współpracy z Zagranicą SEP

 

Kol. Janusz Juraszek           - Centralna Komisja Oddziałów i Kół SEP

 

 

Członkowie zarządu Oddziału odpowiedzialni za kierunki działań Oddziału:

 

                      

                           Kol. Henryka Ostrowska     - członek zarządu ds. promocji wizerunku

                           Kol. Józef Kluska                  -  członek zarządu ds. kontaktów ze stowarzyszeniami
                                                                              naukowo-technicznymi i samorządem zawodowym

                           Kol. Krzysztof Sitkiewicz      - członek zarządu ds. szkoleń, seminariów
                                                                              i konferencji

                           Kol. Ryszard Migdalski        - członek zarządu ds. współpracy z przemysłem

                           Kol. Małgorzata Harężlak    - członek zarządu ds.emerytów

                           Kol. Stanisław Juraszek     - członek zarządu ds. Ośrodka Szkoleniowego

                           Kol. Marek Koniorczyk         - członek zarządu ds. komunikacji elektronicznej

                           Kol. Zbigniew Kotrys           - członek zarządu ds. współpracy z samorządami
                                                                             i urzędami

                           Kol. Igor Kurytnik                 - członek zarządu ds. kontaktów z jednostkami
                                                                              oświatowymi

                           Kol. Jan Pituła                     - członek zarządu ds. współpracy z energetyką

                           Kol. Urszula Sapeta           - członek zarządu ds. integracji

                           Kol. Roman Sikora             - członek zarządu ds. młodzieży

                           Kol. Rajmund Szostok       - członek zarządu ds. elektronicznych środków
                                                                             przekazu

 

        

 

KURSY I EGZAMINY

01-09-2021
W dniach 15-09-2021 oraz 20-09-2021 odbędzie się szkolenie i egzamin na uprawnienia w grupie G1...
20-07-2021
 Informujemy:   1) w dniu 10-09-2021  odbędzie się szkolenie oraz egzamin...

KONFERENCJE I SZKOLENIA

17-06-2021
Szanowni Państwo, z powodu choroby szkolenie zaplanowane na dzień 17-06-2021r. zostaje odwołane....
27-01-2021
Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem szkoleń seminaryjnych na rok 2021

PLIKI DO POBRANIA

   Oświadczenie Covid-19
  Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 1
   
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 2
   
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku dozoru GRUPA 3
   
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 1
   
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 2
   
Wniosek o sprawdzenie kwalifikacji na stanowisku eksploatacji GRUPA 3